Príbeh ovocného stromu

Pestovať, štepiť a vrúbľovať ovocné stromy začal človek už niekoľko storočí pred naším letopočtom. Za ten čas sa rozšírili do celého sveta a od primárnej funkcie výroby potravy sa ovocné stromy stali súčasťou kultúrneho dedičstva. Sú po nich pomenované miestne chotáre, sú súčasťou krajiny, spievajú sa o nich piesne, sú plné v ľudovej slovesnosti a ľudia im pripisujú aj nadprirodzené vlastnosti. Ovocný strom má podobnú dĺžku života ako človek a je za ním vždy nejaký príbeh. Cieľom tohto miniprojektu je nielen databáza starých odrôd v záhradách ľudí, ale najmä ich príbeh a ako sprevádzali život v rodinách

a komunitách, ako sú neraz svedkami životných a svetových udalostí. Stromy majú pamäť zapísanú nielen v letokruhoch. Pomôžte nám ju zachovať aspoň v takejto podobe a uctime si tak našu spoločnú púť.

Na spoznanie aj vášho stromu a starostlivosti oň sú k dispozícii kvalitné publikácie.

Ďakujem